Akcja "Dopalacze niszczą życie"

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ogłasza konkurs pod hasłem: „Dopalacze niszczą życie”. Do włączenia w akcję zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów klas 1-4 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu szamotulskiego. Podstawowym celem akcji jest uświadomienie społeczeństwa na zagrożenia związane z zażywaniem tzw. dopalaczy i narkotyków oraz promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów.

W celu popularyzacji właściwych zachowań ogłaszamy konkurs na komiks oraz na przygotowanie spotu promującego pożądane zachowania wobec zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami. Tematem przewodnim komiksu lub spotu jest hasło: „Dopalacze niszczą życie”. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wykorzystane w przedsięwzięciach profilaktycznych. (Nagrody przewidziane dla laureatów konkursów to m.in. sprzęt elektroniczny). Finał akcji – ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród planowane jest na miesiąc marzec 2020 r. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2019 roku na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły
(z dopiskiem na kopercie „Dopalacze niszczą życie”)