Debata społeczna organizowana przez szamotulską policję

14 listopada w Hali Szamotulanka maturzyści wzięli udział w debacie społecznej, organizowanej przez szamotulską policję. Młodzież miała okazję zapoznać się z aplikacją MOJA KOMENDA oraz poznać zasady wykorzystania aplikacji KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA, dzięki której mieszkańcy mogą wskazywać obszary, w których występuje potencjalne zagrożenie.
W dalszej części omówione zostały konsekwencje dla kierowcy i pieszego za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przedstawione przykłady wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z terenu naszego powiatu.
Znaczna część debaty przeznaczona była na pytania młodzieży czy zgłaszania przez nią problemów dotyczących bezpieczeństwa. Zwrócono przede wszystkim uwagę na problem uciążliwych zachowań w Parku Zamkowym w Szamotułach. Maturzyści interesowali się tematyką środków przymusu bezpośredniego,kwestią kobiet w Policji. Pytali między innymi o pomoc psychologiczną dla policjantów i dofinansowanie służb mundurowych.
Składamy serdeczne podziękowania Komendantowi Powiatowemu Policji w Szamotułach insp. Sławomirowi Dziupińskiemu i Policjantom biorącym udział w debacie za jej przeprowadzenie w naszej szkole i odpowiedzi na wiele pytań, nurtujących młodych ludzi.