Lekcje prawa

W czwartek 5 kwietnia w ramach Programu Edukacji Prawnej Młodzieży gościliśmy w szkole SSR Pana Kajetana Kosterkiewicza. Sędzia podczas spotkań z młodzieżą omówił temat naruszenia dóbr osobistych w Internecie – w oparciu o realne sprawy sądowe rozstrzygane w Sądzie Rejonowym w Szamotułach – zamieszczenie w Internecie cudzego wizerunku, znieważenie innej osoby, przesłanie zdobytych zdjęć i filmów zawierających wizerunek innej osoby, także nagiej;

Sędzia Kosterkiewicz bardzo szybko zainteresował uczniów tematem, dzieląc się spostrzeżeniami ze swojej pracy, co uczyniło spotkanie interesującym, a zawiły język prawniczy stał się zrozumiały. Dzisiejszy wirtualny świat często staje się miejscem łamania nie tylko zasad kultury osobistej, ale i prawa . Poprzez przykłady ze swojej pracy, Sędzia wyjaśnił, gdzie są granice dobra i zła, przedstawił także konsekwencje jakie grożą przekraczającym te zasady. Młodzież chętnie słuchała. Dowiedziała się o niebezpieczeństwach płynących z posiadania Facebooka, o zasadach zgodnego z prawem funkcjonowania w świecie wirtualnym.

Dziękujemy serdecznie Panu Sędziemu za poświęcony czas i pouczające przykłady. Mamy nadzieję, że SSR Pan Kajetan Kosterkiewicz jeszcze zagości w naszej szkole, a uczniowie pozostałych klasy będą także mogli skorzystać z Jego ciekawych prelekcji.