Plastycznie o przeszłości

W maju bieżącego roku zostały rozstrzygnięte 2 konkursy plastyczne, w których brała udział młodzież z naszego gimnazjum i 7 klasy szkoły podstawowej. Na lekcjach plastyki i zajęć artystycznych uczniowie rysowali i malowali prace na temat Pamiętajmy – Powstanie Wielkopolskie w oczach młodego pokolenia. Wyróżniona w tym konkursie, organizowanym przez Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach , objętym patronatem Starosty Szamotulskiego, została Marcelina Cygan z klasy IIIgc.

Pamiętamy o wydarzeniach sprzed 100 lat – o odzyskaniu niepodległosci przez nasz kraj i o zrywie powstańczym Wielkopolan. Nie zapomnieliśmy też o walce kobiet w powstaniu i o zrównanie z mężczyznami w dostępie do praw ublicznych. Michał Puk z klasy IIIgb otrzymał wyróżnienie za plastyczną prezentację właśnie na temat 100-lecia praw wyborczych kobiet w Powstaniu Wielkopolskim, w Konkursie o Nagrodę Posłanki na Sejm – Marii Małgorzaty Janyski.