"Łączka i inne miejsca poszukiwań"

W poniedziałek 13.11 grupa uczennic i uczniów z naszej szkoły brała udział w pierwszym spotkaniu, które realizowane było w ramach projektu IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Podczas comiesięcznych warsztatów uczestnicy poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych. Będą oni spotykać się z przedstawicielami różnych dziedzin nauki archeologami, genetykami, antropologami czy archiwistami. W czasie zajęć uczestnicy nie tylko zapoznają się z metodami pracy, ale w części warsztatowej realizują określone zadania np. wcielają się w rolę antropologa i podejmują próbę identyfikacji osoby poszukiwanej. Lekcje odbywają się także w formie warsztatów terenowych np. na terenie poznańskiego Fortu VII. Na zakończenie projektu uczestnicy stworzą krótką 2-minutową etiudę filmową, która zaprezentuje specyfikę pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.