Pomoc

GDZIE ZNAJDĘ POMOC?

KORZYSTANIE Z POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, A NIE SŁABOŚCI

  • SZKOŁA:

- dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele

- pedagog- p.A.Kadlec – Buda

- psycholog – p.A.Palatyńska

  • POZA SZKOŁĄ:

- Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych https://poradnia-szamotuly.pl

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu http://kopd.poznan.pl/

- Rzecznik Praw Dziecka https://brpd.gov.pl/

- Ośrodek Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/

  • INFOLINIE I POMOCOWE STRONY INTERNETOWE

- Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

www.brpd.gov.pl tel. 800 12 12 12

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00.

- Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży www.116111.pl tel. 116 111
Telefon jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00–2.00.

- Ogólnopolski Telefon Zaufania Fundacji ITAKA
dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów www.liniadzieciom.pl tel. 800 080 222 e-mail: porady@liniadzieciom.pl
Telefon jest bezpłatny i całodobowy.

- Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego
https://liniawsparcia.pl tel. 800 70 2222
Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę

- Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
www.800100100.pl tel. 800 100 100 e-mail: pomoc@800100100.pl
Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00–15.00

- Numer alarmowy 112
Pod numer 112 można dzwonić w sytuacji zagrożenia życia, gdy potrzebna jest pomoc ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia