Wychowawcy internatu

Kierownik internatu:

Olech Emilia

Wychowawcy:

Armista Adam

Budniaczyńska Katarzyna

Ciszak Dariusz

Czajka Joanna

Filipiak Mirosława

Ludwiczak Paulina

Nitschke Mateusz

Olejniczak Karolina