Rekrutacja

Rekrutacja:

http://www.bursa-schronisko.pl/bursa-szkolna-w-szamotulach/rekrutacja/