Dokumenty

Dokumenty:

- I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach - raport o dostępności

- procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

-wytyczne MEiN MZ i GIS

- usprawiedliwiania nieobecności uczniów,

- wypożyczeń podręczników,

- program wychowawczo - pofilaktyczny,

- regulamin dostępności nauczycieli,