Nauczyciele

Nauczyciele:

Szaniawska-Budaj Justyna – dyrektor, geografia

Wiśniewski Roman – wicedyrektor, wychowanie fizyczne

Araszkiewicz Bogdan – historia, edukacja dla bezpieczeństwa, etyka

Araszkiewicz Wiesława – historia, historia i teraźniejszość

Banaszyńska Alicja – chemia, informatyka

Biedna Anna – język polski, biblioteka

Białek Adamina - biologia

Budaj Daria - język angielski

Ciszak Dariusz – wychowanie fizyczne

Dąbrowska Alicja – geografia

Dekiert Dorota – biblioteka

Dębicka Olimpia - fizyka

Foremska Agnieszka – język angielski

Frąckowiak Joanna – język angielski

Garczyńska Katarzyna – język hiszpański

Grążka Magdalena - geografia

Grenda Marlena - język niemiecki

Hazak Iwona - język angielski

Herz Teresa – język niemiecki

Hetmańska Magdalena - chemia

Jandy Agnieszka – matematyka

Janicka Emilia – język angielski

Jankowiak Beata – język polski, plastyka

Jędrzejczak Joanna – język angielski

Jędrzejczak Sylwia – wychowanie fizyczne

Kaczmarek Justyna – historia, historia i teraźniejszość, wychowanie do życia w rodzinie

Kadlec - Buda Agnieszka - pedagog

Kaszkowiak Elżbieta - informatyka, matematyka

Klapczyński Łukasz - wychowanie fizyczne

Kosicka-Kapłon Małgorzata – historia, wychowanie do życia w rodzinie

Krygier-Łączkowska Agnieszka - język polski

Kulska Alicja – biologia

Malinowska Bożena - biologia

Mieńko Dariusz – religia, historia i teraźniejszość

Mizgalska Elżbieta – język polski

Nowak Katarzyna – biologia

Olbert-Wójcik Katarzyna – język niemiecki

Olejnicka Dominika – wychowanie fizyczne

Palatyńska Agnieszka – psycholog, doradztwo zawodowe

Paprzycki Kazimierz - fizyka

Popowska Renata – matematyka

Rzeszuto Katarzyna – fizyka

Serba Katarzyna – język angielski

ks. Skowron Marcin - religia

Skórnicka Grażyna – matematyka

Sługocka Agnieszka – język polski

Szaniawska Natalia – biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości

Szulc Natalia – język polski

Tasarz Sylwia - fizyka

Tomaszewska Teresa – wychowanie fizyczne

Topór Magdalena – matematyka, informatyka

Unger Krzysztof – wychowanie fizyczne

Walczak Halina – język hiszpański

Wieczorek Ewa - matematyka

Wlazik Leszek - geografia

Żwawiak Danuta - język polski