Terminarz

TERMINARZ PIERWSZEGO PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

lp.

zadanie

data

godzina

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023

9.00

2.

Zebrania z rodzicami

19-20.09.2023

17.00, 18.00

3.

Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

23.11.2023

(czwartek)

17.00, 18.30

4.

ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH LICEUM– 22.12.2023

zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych wszystkich ocenach przedmiotowych i z zachowania

do 13.12.2023

(środa)

do godz. 16.00

ostatni termin pisania prac klasowych i sprawdzianów

18.12.2023

(poniedziałek)

do godz. 16.00

ustalenie ocen z nauki i z zachowania

do 22.12.2023

(piątek)

do godz. 16.00

sprawozdania klasyfikacyjne

do 12.01.2024

(piątek)

do godz. 16.00

sprawozdania wychowawcze

do 12.01.2024

(piątek)

do godz. 16.00

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja maturzystów

23.01.2024

(wtorek)

17.00

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2023

6.

ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA DLA UCZNIÓW KLAS I-III LICEUM - 19.01.2024

zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych wszystkich ocenach przedmiotowych i z zachowania

09.01.2024

(wtorek)

do godz. 16.00

ostatni termin pisania prac klasowych i sprawdzianów

15.01.2024

(poniedziałek)

do godz. 16.00

ustalenie ocen z nauki i z zachowania

18.01.2024

(czwartek)

do godz. 16.00

sprawozdania klasyfikacyjne

do 22.01.2024

(poniedziałek)

do godz. 16.00

sprawozdania wychowawcze

do 22.01.2024

(poniedziałek)

do godz. 16.00

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klas I-III liceum

23.01.2024

(wtorek)

17.00

7.

Wywiadówka dla rodziców

25.01.2024

(czwartek)

17.00, 18.30

8.

Ferie zimowe

12- 25.02.2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

lp.

zadanie

data

godzina

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023

17.09.2023

9.00 –hala

18.30 –Msza św.

2.

Zebrania z rodzicami

19.09.2023

18.00 1LO

20.09.2023

17.00 2, 3 LO

18.00 4 LO

3.

Zebrania z rodzicami wszystkich klas

23.11.2023

4.

Zakończenie I półrocza dla klas czwartych liceum

22.12.2023

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2023

6.

Zakończenie I półrocza dla klas pierwszych, drugich i trzecich liceum

19.01.2024

7.

Wywiadówka dla rodziców

25.01.2024

8.

Ferie zimowe

12-25.02.2024

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.-02.04.2024

10.

Wywiadówka dla rodziców

18.04.2024

11.

Zakończenie zajęć w klasach czwartych

26.04.2024

12.

Egzaminy maturalne

ustne 11-16.05.2024, 20-25.05.2024

pisemne 07-23.05.2024

13.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2024

14.

Ferie letnie

22.06.-31.08.2024