Terminarz

TERMINARZ DRUGIEGO PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

lp.

zadanie

data

godzina

1.

Rada poświęcona analizie pracy szkoły w I półroczu

06.02.2024

(wtorek)

16.00

2.

Studniówka

02.02.2024

18.00

3.

Zabawa karnawałowa dla rodziców

03.02.2024

19.00

4.

Ferie zimowe

12-25.02.2024

5.

Rekolekcje szkolne

16.04.2024

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.- 02.04.2024

7.

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

04-05.04.2024

8.

Wycieczka szkolna do Gruzji

16-20.04.2024

9.

Drzwi Otwarte dla ósmoklasistów

11.04.2024

10.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III

18.04.2024

(czwartek)

17.00 kl. I i II

18.30 kl. III

11.

ZAKOŃCZENIE PÓŁROCZA DLA MATURZYSTÓW

zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych wszystkich ocenach przedmiotowych i z zachowania

do 08.04.2024

(poniedziałek)

do godz. 16.00

ostatni termin pisania prac klasowych i sprawdzianów

12.04.2024

(piątek)

do godz. 16.00

ustalenie ocen z nauki i z zachowania

do 17.04.2024

(środa)

do godz. 16.00

sprawozdania klasyfikacyjne

do 19.04.2024

(piątek)

do godz. 20.00

sprawozdania wychowawcze

do 20.06.2024

(czwartek)

do godz. 16.00

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja maturzystów

22.04.2024

(poniedziałek)

16.00

12.

Uroczystość pożegnania maturzystów

26.04.2024

(piątek)

13.

Egzaminy maturalne

07-23.05.2024

14.

Wycieczka szkolna do Czarnogóry

22-28.05.2024

15.

Wycieczka szkolna do Hiszpanii

07-14.06.2024

16.

ZAKOŃCZENIE PÓŁROCZA DLA KLAS I-III LICEUM

zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych wszystkich ocenach przedmiotowych i z zachowania

03.06.2024

(poniedziałek)

do godz. 16.00

ostatni termin pisania prac klasowych i sprawdzianów

07.06.2024

(piątek)

do godz. 16.00

ustalenie ocen z nauki i z zachowania

12.06.2024

(środa)

do godz. 16.00

sprawozdania klasyfikacyjne

do 14.06.2024

(piątek)

do godz. 20.00

sprawozdania wychowawcze

do 20.06.2024

(czwartek)

do godz. 16.00

sprawozdania zespołów przedmiotowych i inne

do 20.06.2024

(czwartek)

do godz.16.00

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klas I-III liceum

17.06.2024

(poniedziałek)

17.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III liceum

21.06.2024

(piątek)

18.

Wakacje letnie

22.06-31.08.2024

19.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów

09.07.2024

(wtorek)

12.00

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

lp.

zadanie

data

godzina

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023

17.09.2023

9.00 –hala

18.30 –Msza św.

2.

Zebrania z rodzicami

19.09.2023

18.00 1LO

20.09.2023

17.00 2, 3 LO

18.00 4 LO

3.

Zebrania z rodzicami wszystkich klas

23.11.2023

4.

Zakończenie I półrocza dla klas czwartych liceum

22.12.2023

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2023

6.

Zakończenie I półrocza dla klas pierwszych, drugich i trzecich liceum

19.01.2024

7.

Wywiadówka dla rodziców

25.01.2024

8.

Ferie zimowe

12-25.02.2024

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.-02.04.2024

10.

Wywiadówka dla rodziców

18.04.2024

11.

Zakończenie zajęć w klasach czwartych

26.04.2024

12.

Egzaminy maturalne

ustne 11-16.05.2024, 20-25.05.2024

pisemne 07-23.05.2024

13.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2024

14.

Ferie letnie

22.06.-31.08.2024