Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych liceum

Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://youtu.be/CmnqEM7CYQc i prezentacji Strona głównahttps://tiny.pl/92dln oraz https://tiny.pl/92dln

Termin składania dokumentów od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. (oddział sportowy do 31 maja 2023 r.) do godz. 15.00

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 lipca 2023 r. godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej) od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 lipca 2023 r. do godz. 12.00