Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych liceum

Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://youtu.be/CmnqEM7CYQc i prezentacji https://tiny.pl/92dln oraz https://tiny.pl/92dln

Termin składania dokumentów od 16 maja 2022 r. do 20czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 lipca 2022 r. godz. 10.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej) od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00