WYCIECZKI

W rok uszkolnym 2022/23 szkoła organizuje dla uczniów wycieczki do Toskanii i do Londynu.

Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na listę w sekretariacie szkoły.

Wpłata rezerwacyjna 300 zł do 15 listopada (w sekretariacie lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem: Londyn lub Toskania oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika).

W załącznikach programy wycieczek.